Verejná vyhláška- Rozhodnutie o povolení vodnej stavby

Zverejnené
6. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
6. marca 2023 − 20. marca 2023
Kategória

Prílohy