Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia pre ochranu verejného záujmu

Predseda: Butvínová. Emilia 
Členovia:  Bandžuch Stanislav,   Žec Vladimír