Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia pre ochranu verejného záujmu

Predseda: Butvínová. Emilia 
Členovia:  Bandžuch Stanislav,   Žec Vladimír 

Zverejnené 25. mája 2022.
Bez úpravy .