Preskočiť na obsah

Doprava

Nový cestovný poriadok platný od 10. decembra 2023

Nový cestovný poriadok platný od 1.februára 2022

Oznam o zmenách cestovných poriadkov platných od 11. decembra 2022


V prímestskej autobusovej doprave na východnom Slovensku dochádza k významným zmenám
v cestovných poriadkoch a najväčšie zmeny sa týkajú oblasti dolného Spiša.
Košický samosprávny kraj schválil zásadné zmeny cestovných poriadkov dopravcu eurobus, a.s.
v oblasti okolia miest Krompachy, Spišské Vlachy a Spišské Podhradie. Dochádza k zlepšeniu
dopravnej obslužnosti (odstráneniu súbehov, zvýšeniu počtu dopravných spojení, zavedeniu
pravidelných intervalov medzi spojmi, zavedeniu systémových nadväzností na vlaky).
Uvedené zmeny sú prostredníctvom IDS Východ vykonané v koordinácii s Prešovským
samosprávnym krajom a dopravcami SAD Prešov, a.s. a SAD Poprad, a.s.
Taktová doprava
Krompachy žel. st. – Spišská Nová Ves počas celého dňa každých 30 minút.
Krompachy, žel. st. – Slovinky v špičke 30 minút, v sedle každých 60/120 min., spoje sú
prispôsobené k vlakom smer Košice a k autobusovým spojom a vlakom smer Spišská Nová Ves.
Krompachy, žel. st. – Kaľava v špičke 60 minút, v sedle 120 min., spoje sú prispôsobené
k autobusovým spojom a vybraným vlakom smer Spišská Nová Ves.
Spišské Vlachy – Spišské Podhradie v špičke 60 minút, niektoré spoje sú predĺžené k žel. stanici
Spišské Vlachy (prestup na vlaky), linka je presmerovaná cez obec Žehra a Hodkovce;
v Spišskom Podhradí sú spoje koordinované s autobusovou linkou do Levoče a do okolitých obcí.
Spišská Nová Ves – Harichovce – Levoča v špičke každých 15 minút, v sedle každých 60 minút,
zrýchlená doprava a zavedené systémové prestupné nadväznosti v Spišskej Novej Vsi s rýchlikmi
na trase Košice – Bratislava a späť.
Ďalšie významné zmeny:
Prepojenie linky Spišské Vlachy – Oľšavka a linky Slatvina – Vojkovce – Krompachy a predĺženie
vybraných spojov po železničnú stanicu Spišské Vlachy, čím vzniká vyšší počet spojov pre obce
a ďalšie možnosti prestupu v Spišských Vlachoch a Krompachoch na autobusové spoje a vlaky.
Skrátenie autobusových spojov dopravcu eurobus, a.s. na území PSK len po Spišské Podhradie
a zlepšenie koordinácie so spojmi SAD Poprad, a.s.
Okrem uvedených príkladov dochádza v cestovných poriadkoch aj k mnohým ďalším zmenám,
najmä úprave času odchodov, cestujúcim preto odporúčame preveriť si odchody spojov
a dopravné spojenia na www.cp.sk, prípadne na webových stránkach dopravcov.

Nový cestovný poriadok platný od 11.12.2022

https://www.eurobus.sk/cestovny-poriadok/primestska-doprava-spisska-nova-ves/