Preskočiť na obsah

Školstvo

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2022/2023

Obec Kaľava je zriaďovateľom materskej školy a základnej školy. Prevádzka základnej školy bola v školskom roku 2015/2016 pozastavená pre nízky počet detí.

Prvá škola v obci Kaľava bola postavená po 1. svetovej vojne, na pozemku pod terajším kostolom. V škole sa vzdelávali deti v ročníkoch 1 – 5.

Prvým učiteľom bol p. Klapáč, ďalej to boli p. Neupaverová, Ondzík, manželia Fabiánovci, Lipták, Bujnovský, Barbuš a Jakubianec.

V roku 1978 bola prevádzka školy ukončená a žiaci začali navštevovať základnú školu v Krompachoch. Prevádzka základnej školy bola opätovne obnovená až v roku 1996 zavedením vyučovania v ročníkoch 1 – 3.

V roku 2015 bola z dôvodu poklesu počtu žiakov na 3 pozastavená prevádzka školy neotvorením školského roku 2015 / 2016.

Vyučovali nasledovní pedagógovia:

  • Mgr. Aneta Kacvinská (1996 – 1999)
  • Mgr. Mária Bandžuchová (1999 – 2004)
  • Mgr. Lucia Kašperová(2004 – 2005)
  • Mgr. Jana Dobranská (šk. rok 2005/2006)
  • Mgr. Lívia Vrábľová (šk. rok 2006 – 2015)

Prevádzkova doba:  Po – Pi: 07.00 – 16.00 hod.

Zamestnanci:

         Riaditeľka MŠ:                   Iveta Kandriková

         Učiteľka MŠ :                     Simona Stanová

         Vedúci školskej jedálne:   Mgr. Juraj Čurilla

         Kuchárka:                          Ružena Rabatinová

         Školníčka, upratovačka:    Eva Žecová  

tel.: 053 429 70 20

email: materska.skola@kalava.sk

45. výročie Materskej školy v Kaľave

Z histórie Materskej školy v obci

MATERSKÁ ŠKOLA v obci Kaľava bola zriadená v r. 1975 v budove terajšieho tz. Agitačného strediska, ktorá bola odkúpená od súkromného vlastníka. V tom čase post riaditeľky školy zastávala p. Bardáková, v r. 1976 ju vystriedala p. Bujnovská. Po zrušení málotriednej školy sa Materská škola presunula do jej priestorov, kde sídli až doteraz. Na poste riaditeľky Materskej školy následne pôsobila p. Nováková a od r. 1988 až po súčasnosť zastáva post riaditeľky  pani Kandriková. 

MDD 2016

V nedeľu 5. júna 2016 sme v našej obci organizovali nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi. Pre najmladších účastníkov boli pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pripravené viaceré atrakcie a sútaže. Varil sa guláš a podávalo občestvenie.