Farnosť

Rímskokatolícka farnosť Slatvina

Sídlo: Slatvina 65, Slatvina 053 61

Mgr. Ľubomír Krett, správca farnosti, farár

+ 421 53 4495 489

Zverejnené 3. júna 2022.
Upravené 27. novembra 2022.