Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Kaľava.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia 14.3.2023

Dátum splatnosti 2.3.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 36,00 €

Objednávateľ Obec Kaľava

Objednávateľ - Sídlo Kaľava 63, 053 42 Kaľava

Objednávateľ - IČO 00329223

Dodávateľ MEDISON, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Obchodná 16, 040 11 Košice

Dodávateľ - IČO 36679135

Prílohy

Popis

Školenie prvej pomoci

Dátum vystavenia 7.3.2023

Dátum splatnosti 21.3.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 475,24 €

Objednávateľ Obec Kaľava

Objednávateľ - Sídlo Kaľava 63, 053 42 Kaľava

Objednávateľ - IČO 00329223

Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

Energie 2/2023 OM: 297859

Dátum vystavenia 7.3.2023

Dátum splatnosti 21.3.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 183,20 €

Objednávateľ Obec Kaľava

Objednávateľ - Sídlo Kaľava 63, 053 42 Kaľava

Objednávateľ - IČO 00329223

Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

Energie 2/2023 OM: 334326

Dátum vystavenia 13.3.2023

Dátum splatnosti 28.3.2023

Dátum platby 16.3.2023

Dátum evidencie

Suma s DPH 210,00 €

Objednávateľ Obec Kaľava

Objednávateľ - Sídlo Kaľava 63, 053 42 Kaľava

Objednávateľ - IČO 00329223

Dodávateľ Family Company - Services for you s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 65, 053 61 Vojkovce

Dodávateľ - IČO 48301124

Prílohy

Popis

Zimná údržba 2/2023

Dátum vystavenia 2.3.2023

Dátum splatnosti 1.4.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 151,79 €

Objednávateľ Obec Kaľava

Objednávateľ - Sídlo Kaľava 63, 053 42 Kaľava

Objednávateľ - IČO 00329223

Dodávateľ Ekover s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy

Dodávateľ - IČO 31691021

Prílohy

Popis

Mechanicko- biologická úprava KO 2/2023

Dátum vystavenia 1.3.2023

Dátum splatnosti 31.3.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 222,77 €

Objednávateľ Obec Kaľava

Objednávateľ - Sídlo Kaľava 63, 053 42 Kaľava

Objednávateľ - IČO 00329223

Dodávateľ Ekover s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy

Dodávateľ - IČO 31691021

Prílohy

Popis

Mech.- biolog.úprava vybran. druhov odpadu 2/2023

Dátum vystavenia 1.3.2023

Dátum splatnosti 31.3.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 143,10 €

Objednávateľ Obec Kaľava

Objednávateľ - Sídlo Kaľava 63, 053 42 Kaľava

Objednávateľ - IČO 00329223

Dodávateľ Ekover s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy

Dodávateľ - IČO 31691021

Prílohy

Popis

Zber a vývoz VOK 2/2023

Dátum vystavenia 1.3.2023

Dátum splatnosti 20.3.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 70,26 €

Objednávateľ Obec Kaľava

Objednávateľ - Sídlo Kaľava 63, 053 42 Kaľava

Objednávateľ - IČO 00329223

Dodávateľ Slovak Telekom a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Popis

Telekomunikačné služby 2/2023

Dátum vystavenia 2.3.2023

Dátum splatnosti 1.4.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 170,71 €

Objednávateľ Obec Kaľava

Objednávateľ - Sídlo Kaľava 63, 053 42 Kaľava

Objednávateľ - IČO 00329223

Dodávateľ Ekover s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy

Dodávateľ - IČO 31691021

Prílohy

Popis

Zber a vývoz KO 2/2023

Dátum vystavenia 28.2.2023

Dátum splatnosti 10.3.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 124,63 €

Objednávateľ Obec Kaľava

Objednávateľ - Sídlo Kaľava 63, 053 42 Kaľava

Objednávateľ - IČO 00329223

Dodávateľ NOMILAND

Dodávateľ - Sídlo Magnezitárska 11, 040 13 Košice

Dodávateľ - IČO 36174319

Prílohy

Popis

Učebné pomôcky

Dátum vystavenia 27.2.2023

Dátum splatnosti 29.3.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 33,77 €

Objednávateľ Obec Kaľava

Objednávateľ - Sídlo Kaľava 63, 053 42 Kaľava

Objednávateľ - IČO 00329223

Dodávateľ Ekover s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy

Dodávateľ - IČO 31691021

Prílohy

Popis

Vývoz a zneškodnenie BRKO 2/2023

Dátum vystavenia 1.3.2023

Dátum splatnosti 15.3.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 100,00 €

Objednávateľ Obec Kaľava

Objednávateľ - Sídlo Kaľava 63, 053 42 Kaľava

Objednávateľ - IČO 00329223

Dodávateľ SPP a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35815256

Prílohy

Popis

Energie 3/2023 OM: CVA