Preskočiť na obsah

Šport

Najúspešnejší športovci Spiša

Na základe žiadosti Okresného úradu Spišská Nová Ves a Olympijského klubu Spiš pri dodržaní Štatútu pre vyhlasovanie a oceňovanie najúspešnejších športovcov regiónu Spiš, starosta obce Kaľava Stanislav Čurilla navrhol na ocenenie športovca z našej obce Miroslava Smolara – osemnásobného majstra Slovenska a reprezentanta Slovenskej republiky v kickboxe.

16.marca 2016 sa v koncertnej hale Reduty v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo slávnostné vyhlásenie najúspešnejsích športovcov Spiša. Slávnostného večera sa zúčatnil starosta obce a nominant na ocenenie  Miroslav Smolar.

Oceňované kategórie:  Jednotlivci , kolektívy, talent roka – cena Embraco Slovakia s.r.o. a cena Fair-Play                       

Miroslav Smolar bol v kategórii jednotlivec vyhlásený za najúspešnejšieho športovca regiónu Spiš za rok 2015 ako jeden z 10 jednotlivcov bez udania poradia. Ocenenie a vecné dary odovzdal  jednotlivcom prednosta Okresného úradu p. Ing. Ondrej Majerník a predseda Olympijského klubu  Spiš p. Ing.Viliam Mjartan.

V závere starosta obce Stanislav Čurilla poďakoval Miroslavovi Smolarovi za dosiahnuté mimoriadne výsledky v roku 2015  a odovzdal mu plaketu, upomienkové predmety obce a finančnú odmenu.