Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Kaľava.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

ID: 2022/35 – AV Audit

16.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kaľava

Objednávateľ - Sídlo Kaľava 63, 053 42 Kaľava

Objednávateľ - IČO 00329223

Dodávateľ AV Audit, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Karpatská 2448/16, 052 01 Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 44877102

Prílohy

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta

ID: 2022/34 – Obec Kaľava

6,65 €

15.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.11.2022

Suma s DPH 6,65 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Helena Švačová

Dodávateľ Obec Kaľava

Dodávateľ - Sídlo Kaľava 63, 053 42 Kaľava

Dodávateľ - IČO 00329223

Prílohy

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta

ID: 2022/33 – Švačová Helena

6,65 €

10.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.11.2022

Suma s DPH 6,65 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kaľava

Objednávateľ - Sídlo Kaľava 63, 053 42 Kaľava

Objednávateľ - IČO 00329223

Dodávateľ Švačová Helena

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dohoda č. 22/44/054/471

ID: 2022/31 – Ústredie práce

31.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kaľava

Objednávateľ - Sídlo Kaľava 63, 053 42 Kaľava

Objednávateľ - IČO 00329223

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Poistná zmluva- poistenie majetku- CVA

ID: 2022/30 – Komunálna poisťovňa a.s.

208,98 €

17.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.9.2022

Suma s DPH 208,98 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kaľava

Objednávateľ - Sídlo Kaľava 63, 053 42 Kaľava

Objednávateľ - IČO 00329223

Dodávateľ Komunálna poisťovňa a.s.

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31595545

Prílohy

Zmluva o dodávke plynu

ID: 2022/28 – Slovenský plynárenský priemysel

21.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kaľava

Objednávateľ - Sídlo Kaľava 63, 053 42 Kaľava

Objednávateľ - IČO 00329223

Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť

Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35815256

Prílohy

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta

ID: 2022/25 – Obec Kaľava

26,60 €

26.8.2022

Začiatok účinnosti 22.8.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.8.2022

Suma s DPH 26,60 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Hoffmanová Zdena

Dodávateľ Obec Kaľava

Dodávateľ - Sídlo Kaľava 63, 053 42 Kaľava

Dodávateľ - IČO 00329223

Prílohy