Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Kaľava.

Nadpis

Zverejnené

Dátum uloženia 1.2.2023

Odberná lehota 18.2.2023

Miesto uloženia Obecný úrad Kaľava

Odosielateľ

Adresát Zuzana Glejdurová

Prílohy

Popis

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky“ pre adresáta Zuzana Glejdurová. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Krompachy si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Kaľave v lehote do 18.02.2023.