Preskočiť na obsah

Život v obci

Obec Kaľava patrí s počtom obyvateľov 410 k menším obciam.

O rozvoj kultúrneho života v obci sa stará obecné zastupiteľstvo organizovaním rôznych akcií, ako novoročný ohňostroj s prípitkom, deň detí a nezabúda sa ani na starších obyvateľov obce, pre ktorých sa pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pripravuje spoločenský program.

O kultúrny život v obci sa starajú aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru, ktorí každoročne usporadúvajú  Štefanskú zábavu.

K rozvoju kultúrneho života v obci pravidelne prispieva svojím programom aj materská škola.

V obci pôsobí folklórny súbor Kaľavčan.

Obec poskytuje prenájom priestorov na rodinné a iné podujatia v sále kultúrneho domu.