Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Kaľava.

Dotácia na stravu v Materskej škole Kaľava pre šk. rok 2022/23

Oznam k uplatneniu poskytnutiu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (dotácia na stravu) Vzhľadom na zmeny v poskytovaní dotácie na stravu podľa zákonač. 544/2010 Z. z., s účinnosťou od 01.07.2022, žiadame rodičov a zákonných zástupcov detí zapísaných do Materskej školy v Kaľave v školskom roku 2022/2023, aby v termíne do 09.8.2022 na Obecný úrad v Kaľave, predložili: ak ide o dieťa,… Čítať viac

Zber elektroodpadu

Dňa 30.5.2022 prebehne v obci Kaľava  zber elektorodpadu. Zberné vozidlo bude prechádzať celou obcou a berie len úplný, nie rozobratý  elektroodpad.

Oznam – Materská škola Kaľava

Materská  škola – Kaľava č. 63 Podmienky prijímania detí  na pred primárne vzdelávaniestanovené zákonom č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní ( školský zákon )               Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke MŠ, spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa, údajom o očkovaní od všeobecného lekára pre deti… Čítať viac

Pomoc ukrajinským obyvateľom

Vážený spoluobčania, ak máte záujem  pomôcť ukrajinským obyvateľom, najmä poskytnutím  ubytovania a ďalších nevyhnutných potrieb, môžete to urobiť cez tento  link.: Ak viete poskytnúť pomoc v akejkoľvek forme je potrebné vyplniť formulár. V rámci humanitárnej pomoci obyvatelia Ukrajiny potrebujú najmä: – dámske hygienické potreby – plienky – spacáky – deky – termoprádlo a oblečenie – oblečenie – pitná… Čítať viac

Otvorili sme online podateľňu tlačív

Vážení občania, pripravili sme pre Vás modul Podateľňa tlačív. Tieto tlačivá si môžete stiahnuť, vyplniť elektronicky a odoslať obci cez formulár na webstránke. Ako to funguje? Funguje to jednoducho. Na stránke si vyhľadáte tlačivo, ktoré potrebujete a stiahnete si ho. Tlačivo je možné vyplniť priamo v počítači bez toho, aby ste ho museli vytlačiť. Ak… Čítať viac

Spustili sme novú webstránku obce

Vážení občania, vitajte na novej webstránke obce. Okrem základných informácií ako sú ponúka množstvo užitočných funkcií, ktoré vám uľahčia život: Veríme, že sa Vám bude naša webstránka ľahko používať. V prípade návrhov na vylepšenie kontaktujte nás, alebo nášho vývojára.