Preskočiť na obsah

Profil verejného obstaravateľa

V zmysle § 22 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje obec Kaľava na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: Obec Kaľava

IČO: 00329223

Kontaktná osoba: Jozef Rabatin,  starosta obce

Sídlo:
Obec Kaľava
053 42 Kaľava 63

Kontakt:
tel.: +421 53 447 28 00
e-mail: obec@kalava.sk
internetová adresa: www.kalava.sk