Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie oznámení a delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

Zverejnené
5. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 5. augusta 2022
Kategória

Prílohy