Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

Zverejnené
19. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 19. septembra 2022
Kategória

Prílohy