Preskočiť na obsah

Zámer obce Kaľava, prenechávania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa