Zámer obce Kaľava, prenechávania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené
30. septembra 2020
Kategória

Prílohy