VZN č. 6-2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené
31. decembra 2012
Kategória

Prílohy