Preskočiť na obsah

VZN č. 6-2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady