Preskočiť na obsah

VZN č. 5-2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva