VZN 4/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia čiastkovou úhradou nákladov školskej jedálne

Zverejnené
31. júla 2019
Kategória

Prílohy