Preskočiť na obsah

VZN 4/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia čiastkovou úhradou nákladov školskej jedálne