Preskočiť na obsah

VZN č. 3/2024 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Kaľava