VZN č. 22017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy na rok 2017

Zverejnené
30. novembra 2017
Kategória

Prílohy