Preskočiť na obsah

VZN č. 22017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy na rok 2017