Preskočiť na obsah

VZN KSK 2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č.13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v znení neskorších predpisov