VZN č. 12017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené
30. novembra 2016
Kategória

Prílohy