Preskočiť na obsah

VZN KSK 1/2022 ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č.18/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK