Preskočiť na obsah

VZN č. 1-2016 o učení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy na rok 2016