VZN 3/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Kaľava na rok 2019

Zverejnené
31. decembra 2018
Kategória

Prílohy