VZN 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Kaľava na rok 2022

Zverejnené
31. januára 2022
Kategória

Prílohy