VZN 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Kaľava na rok 2021

Zverejnené
31. januára 2021
Kategória

Prílohy