Preskočiť na obsah

VZN 1-2006 o prvevádzkovom poriadku pohrebiska a poplatkoch na cintoríne