Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky

Zverejnené
12. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
12. mája 2023 − 10. júna 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2023/03

Prílohy