VZN 2 /2023 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia a čiastkovou úhradu nákladov školskej jedálne

Zverejnené
16. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
16. decembra 2022 − 30. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2023/02

Prílohy