Preskočiť na obsah

„Vodovod obce Kaľava II. etapa- Technológia ČS, výtlačný vodovod, vodojem“- oznámenie o začatí správneho konania vo veci platnosti rozhodnutia o povolení vodnej stavby- verejná vyhláška