Verejná vyhláška- územné a stavebné konanie

Zverejnené
21. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
21. septembra 2022 − 5. októbra 2022
Kategória

Prílohy