Preskočiť na obsah

UZNESENIA z Ustanovujúceho I. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 29.11.2022