Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení zásielky

Zverejnené
1. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
1. februára 2023 − 18. februára 2023
Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie „Oznámenia o uložení zásielky“ pre adresáta Zuzana Glejdurová. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Krompachy si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Kaľave v lehote do 18.02.2023.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2023/01
Dátum uloženia: 1. februára 2023
Odberná lehota: 18. februára 2023
Miesto uloženia: Obecný úrad Kaľava
Odosielateľ:
Adresát: Zuzana Glejdurová

Prílohy

Žiadne prílohy.