Oznámenie o strategickom dokumente- Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030

Zverejnené
21. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
21. marca 2023 − 3. apríla 2023
Kategória

Prílohy