Oznámenie o strategickom dokumente- Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 ( s výhľadom do roku 2023)

Zverejnené
21. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
21. marca 2023 − 3. apríla 2023
Kategória

Prílohy