Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 3/2024 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení