Návrh VZN č. 2/2023 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia a čiastkovou úhradou nákladov ŠJ

Zverejnené
30. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. novembra 2022 − 14. decembra 2022
Kategória

Prílohy