Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 2/2023 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia a čiastkovou úhradou nákladov ŠJ