Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 1/2024 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady