Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 1/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení