Návrh VZN č. 1/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení

Zverejnené
30. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. novembra 2022 − 14. decembra 2022
Kategória

Prílohy