Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kaľava na II. polrok 2022

Zverejnené
1. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 1. augusta 2022
Kategória

Prílohy