Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kaľava na I. polrok 2023

Zverejnené
13. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
13. februára 2023 − 28. februára 2023
Kategória

Prílohy