Preskočiť na obsah

IP12170 V6732 Margecany – Prakovce“ – oznámenie o predložení zámeru navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania.