Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení na rok 2023