Dodatok č. 1-2008 k VZN č. 1-2006 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a poplatkoch na cintoríne

Zverejnené
30. novembra 2008
Kategória

Prílohy