Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1-2008 k VZN č. 1-2006 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a poplatkoch na cintoríne