Dodatok 1/2019 VZN 1/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školských zariadení

Zverejnené
31. marca 2019
Kategória

Prílohy