Preskočiť na obsah

Dodatok 1/2019 VZN 1/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školských zariadení