Dodatok 1 k VZN 4/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia a čiastkovou úhradu nákladov školskej jedálne

Zverejnené
31. januára 2020
Kategória

Prílohy