VZN 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Kaľava na rok 2020

Zverejnené
29. februára 2020
Kategória

Prílohy