Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce K a ľ a v a na rok 2023

Zverejnené
16. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
16. decembra 2022 − 30. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2023/01

Prílohy