Preskočiť na obsah

VZN 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady